Schowek Twój schowek jest pusty
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia
WALNE ZGROMADZENIA


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2017 rok


Raport bieżący ESPI nr 4/2017
Data: 2017-06-02

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał.

Treść: Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1
oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 9:00 Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-
300 Bielsko-Biała,

 Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej i wybór jej członków.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,
obejmującego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu
dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w
2016 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o
ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania
prawa głosu przez pełnomocników.

Osoby reprezentujące spółkę: Aleksander Górny - Prezes Zarządu
Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksander Górny - Prezes Zarządu

MGC MED-GALICJA S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2017
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2017.pdf
MGC MED-GALICJA S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2017
Projekty uchwał_ZWZ 29.06.2017
MGC MED-GALICJA S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2017
Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ
MGC MED-GALICJA S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2017
Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
MGC MED-GALICJA S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2017
Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe
MGC MED-GALICJA S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2017
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
MGC MED-GALICJA S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2017
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2016 rok


Raport bieżący nr 3/2016
Data: 2016-06-02

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał.

Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2015 roku na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Przewodniczącym Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia uchwał Rady Nadzorczej Spółki w sprawie kooptacji członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.

Osoby reprezentujące spółkę:

Aleksander Górny - Prezes Zarządu


MGC MED-GALICJA S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2016
MED-GALICJA S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2016

MGC MED-GALICJA S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2016
Projekty uchwał_ZWZ 29.06.2016
 

MGC pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe...pdf
Pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe
 

Raport bieżący 1-2015
Pełnomocnictwo udzielone przez osoby fizyczne
 

Raport bieżący 1-2015
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
 

Raport bieżący 1-2015
Liczba akcji w dniu zwołania ZWZ 


MGC MED-GALICJA S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2016
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.pdf_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2015 rok

 

Raport bieżący 1-2015
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku


 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).