Schowek Twój schowek jest pusty
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» PEFRON - Dotacje

PEFRON - Dotacje

 Spółka MED - GALICJA S.A. posiada:

Umowę z NFZ o  Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej ( w zakresie ) -

Zaopatrzenie w Wyroby Będące Przedmiotami Ortopedycznymi oraz Środkami Pomocniczymi.

 


nfz


 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego aby przełamać bariery architektoniczne, techniczne i komunikacyjne

to skontaktuj się z pracownikami naszych sklepów firmowych.

 

przekażemy niezbędne informacje potrzebne do otrzymania dofinansowania lub prosimy o samodzielne zapoznanie się z kryteriami formalnymi.alt

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON-u ?

 


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Likwidacja barier

 

Aby przełamać bariery architektoniczne, które w wielu wypadkach całkowicie uniemożliwiają dotarcie niepełnosprawnym do miejsc potrzebnych w normalnym funkcjonowaniu, podejmowane są działania zmierzające do likwidacji barier, rozumianych jako brak dostępu lub utrudnienie w korzystaniu przez osobę niepełnosprawną z przestrzeni życiowej, na którą składa się urbanistyka, architektura, transport, komunikowanie się, a także urządzenia techniczne.

 

1. Likwidacja barier architektonicznych -
    polega na wykonaniu inwestycji, które będą umożliwiały udostępnianie przestrzeni
    architektonicznej.


 

2. Likwidacja barier technicznych -
    to inwestycje w sprzęt techniczny, który pozwali osobom niepełnosprawnym na poprawę
    samodzielnego funkcjonowania.


 

3. Likwidacja barier w komunikowaniu się -
    to odpowiednie inwestycje, które mają umożliwić osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się
    z innymi ludźmi.


 

Jeśli likwidacja powyższych barier związana jest  z indywidualnymi potrzebami niepełnosprawnych oraz jeśli ich realizacja umożliwi lub w zdecydowanym stopniu ułatwi osobom niepełnosprawnym wykonywanie podstawowych codziennych czynności czy też kontaktów z otoczeniem to można starać się o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, mająca trudności w poruszaniu się oraz będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, w której likwiduje się bariery, lub posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe.

 

O dofinansowanie na likwidację barier technicznych i barier w komunikowaniu się, osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się tylko w sytuacji, gdy jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.
 

Dofinansowanie na likwidację barier funkcjonalnych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które:

 
 • w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na te cele dofinansowanie ze środków PEFRON,
 
 • w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku byli stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie osoby niepełnosprawnej,
 
 • mają zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 

Dofinansowanie na likwidację barier funkcjonalnych następuje na wniosek osoby niepełnosprawnej złożony na odpowiednim formularzu w dowolnym czasie. Nie obejmuje ono kosztów realizacji zadań poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych może wynieść do 
80% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.


 

 

Zakres czynności w zakresie likwidacji barier funkcjonalnych:

Likwidacja barier architektonicznych Likwidacja barier w komunikowaniu się Likwidacja barier technicznych
 • budowa pochylni
 • dźwig osobowy
 • podnośnik
 • poręcze w ciągach komunikacyjnych
 • uchwyty w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
 • likwidacja progów
 • likwidacja różnic poziomów ciągów komunikacyjnych, podłóg
 • wymiana ościeżnicy i drzwi
 • podłogi antypoślizgowe
 • urządzenia wspomagające odbiór dźwięku telewizora
 • telefon ze wzmacniaczem/cewką indukcyjną
 • budzik świetlny/wibracyjny
 • sygnalizacja optyczna dzwonków do drzwi, telefonu itp.
 • instalacja dźwiękowa sygnalizacyjno-alarmowa
 • telefon
 • CB-radio
 • montaż osprzętu umożliwiającego otwarcie drzwi i okien w niestandardowy sposób
 • montaż zabezpieczenia wypełnienia skrzydła przed stłuczeniem lub wymiana skrzydła drzwi
 • zmiana sposobu oświetlenia
 • trwałe oznakowanie piktogramami budynku, w którym zamieszkuje osoba niepełnosprawna
 • zakup urządzenia umożliwiającego osobie z dysfunkcją prowadzenie samochodu
 • zakup wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).